Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
©1998-2018 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.
HOTRANK.COM.TW INFO : AD :
多國域名註冊 台灣域名註冊 國際域名註冊 多國域名移轉 多國域名續用 轉址服務
A
D
   水藍魔力攻略網
水藍魔力寶貝私服專屬攻略網,誠摯歡迎加入水藍魔力!一起尋找最初的感動
本日人次 2142 本日人數 1390
本週人次 2142 本週人數 1390
本月人次 57952 本月人數 38621
年度人次 / 數 57952 / 38621 累積總人次 4124132
最大日訪客 7697 最大訪客日 2017-07-30
最大周訪客 43093 最大訪客週 2017-35
最大月訪客 181651 最大訪客月 2017-08
A
D
  月份訪客總覽
月份 瀏覽人次 百分比 絕對訪客 統計圖
2018-01 56,407 1.37% 37,610
2017-12 95,226 2.31% 63,222
2017-11 114,247 2.77% 74,252
2017-10 148,116 3.59% 94,125
2017-09 161,476 3.92% 100,016
2017-08 181,651 4.41% 112,586
2017-07 177,497 4.31% 109,295
2017-06 153,444 3.72% 94,314
2017-05 128,602 3.12% 80,761
2017-04 118,670 2.88% 74,742
2017-03 102,226 2.48% 63,478
2017-02 85,153 2.07% 53,431
2017-01 93,112 2.26% 59,237
2016-12 98,602 2.39% 62,371
2016-11 103,491 2.51% 65,234
2016-10 115,195 2.79% 70,209
2016-09 106,662 2.59% 65,525
2016-08 107,290 2.60% 67,207
2016-07 103,614 2.51% 63,559
2016-06 127,446 3.09% 79,016
2016-05 141,209 3.43% 86,859
2016-04 134,986 3.27% 82,841
2016-03 117,540 2.85% 73,513
2016-02 108,884 2.64% 67,882
2016-01 118,066 2.86% 72,686
2015-12 101,768 2.47% 63,373
2015-11 97,159 2.36% 60,427
2015-10 98,533 2.39% 61,871
2015-09 114,707 2.78% 71,935
2015-08 165,652 4.02% 98,911
2015-07 145,850 3.54% 87,967
2015-06 132,918 3.22% 80,152
2015-05 170,637 4.14% 100,989
2015-04 96,536 2.34% 54,321

©1998-2018 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.